medi-TOUR

Kryteria, które powinny spełniać źródła informacji o lekach

Popularnym źródłem informacji o lekach, z których coraz częściej korzystają lekarze oraz inni pracownicy służby zdrowia są portale dla lekarzy. Przy wyborze źródła specjaliści kierują się trzema podstawowymi kryteriami. Są to:

  • wiarygodność – informacja powinna być obiektywna, udokumentowana naukowo, a dane w niej zawarte dokładne, aktualne i wyczerpujące;
  • użyteczność – informacja powinna być ważna i praktyczna dla specjalisty, który poszukuje szybkich i pewnych odpowiedzi na pytania pojawiające się podczas jego codziennej pracy;
  • możliwość zastosowania informacji w praktyce – wszystkie dane o lekach muszą być łatwo dostępne i zrozumiałe, aby mogły pomóc praktycznie rozwiązać określony problem terapeutyczny, np. jak dawkować lek.

Portale medyczne przeznaczone przede wszystkim dla lekarzy oraz farmaceutów są szybkimi, wiarygodnymi oraz użytecznymi źródłami informacji o lekach. Za ich pośrednictwem każdy pracownik służby zdrowia może z łatwością wyszukać określony lek. Portale medyczne udostępniają ulotki dołączane do leków, w których przedstawione są wszystkie niezbędne i wymagane dane, m.in. nazwa leku, jego skład, sposób dawkowania itd. Informacje o lekach zamieszczane na portalach dla lekarzy podzielone są na kategorie, najczęściej pod względem choroby lub określonej dolegliwości, dzięki czemu wyszukiwanie jest znacznie szybsze i skuteczniejsze. W praktyce lekarskiej jest to bardzo ważne, gdyż w trakcie pracy specjalista ma niewiele czasu, który może poświęcić na poszukiwanie potrzebnych mu danych. Poza portalami medycznymi, lekarze korzystają również z innych źródeł, m.in.: przewodników terapeutycznych, baz bibliograficznych, słowników leków itd.

Źródła informacji o lekach - portale dla lekarzy

Jakie dane powinna zawierać informacja o leku?

Obowiązkowymi danymi, które muszą zostać przedstawione w informacji o każdym leku są:

  • nazwa leku oraz substancji czynnej w nim obecnej,
  • wskazania do zastosowania leku,
  • przeciwwskazania do stosowania leku,
  • konieczne do zachowania środki ostrożności (np. stosowanie leku przez kobiety ciężarne i karmiące piersią czy przez osoby kierujące pojazdami),
  • możliwe działania niepożądane oraz interakcje z innymi preparatami farmakologicznymi,
  • sposób dawkowania oraz czas przyjmowania leku,
  • warunki, w jakich należy przechowywać lek.

Ważną informacją udostępnianą na portalach medycznych jest również orientacyjny koszt zastosowanego leczenia.