Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca


I Oddział Kardiologiczno - Angiologiczny
American Heart of Poland, S.A.

ul. Sanatoryjna 7
43-450 Ustroń

Zobacz nasze oddziały

tel.: +48 33 854 58 57
fax: +48 33 854 58 59

Telefon zawałowy 24h: + 48 603 464 546


Informacje ogólne o działalności spółki „AMERICAN HEART OF POLAND” S.A.
Medi-tour Polska. Turystyka medyczna.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca zostały założone w 2000 roku przez grupę wybitnych lekarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych z ideą rozpowszechnienia najnowszych metod leczenia schorzeń sercowo-naczyniowych poprzez stworzenie sieci nowoczesnych oddziałów kardiologicznych i angiologicznych. Oddziały PAKS mieszczą się w Ustroniu, Bielsku-Białej, Dąbrowie Górniczej, Kędzierzynie-Koźlu, Starachowicach, Mielcu, Polanicy Zdroju, Nysie, Tychach i Chrzanowie. Zapleczem diagnostyki nieinwazyjnej jest Poradnia Wielospecjalistyczna we Wrocławiu. Kliniki posiadają również pracownie TK i RM w Oleśnicy, Dąbrowie Górniczej, Chrzanowie, Ustroniu, Starachowicach i Rzeszowie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt do wykonywania bardzo specjalistycznych badań radiologicznych. Obecnie spółka wciąż prężnie się rozwija, o czym świadczy nowo powstały, bardzo nowoczesny ośrodkek kardiochirurgii w Bielsku-Białej, w którym wykonywane są wysokospecjalistyczne zabiegi kardiochirurgiczne przez najlepszych specjalistów w kraju i w Europie , w tym popularne zabiegi takie jak tzw. „by-passy” czy implantacja zastawek serca.

Oddziały pełnią 24-godzinne dyżury dla chorych z różnymi postaciami zawału serca, umożliwiając ich szybką i skuteczną terapię metodą przezskórnego cewnikowania serca, tak zwaną angioplastyką wieńcową.

Zarząd American Heart of Poland zatroszczył się również o profilaktykę w chorobach układu krążenia, uruchamiając w Hotelu Wilga w Ustroniu programy: edukacyjno-zabiegowy przeznaczony dla osób z chorobami serca oraz po incydentach kardiologicznych, a także program rekreacyjno-terapeutyczny wdrażając edukację pro zdrowotną w zakresie chorób kardiologicznych. Urlop po zdrowie to połączenie rekreacji, profesjonalnej terapii, edukacji zdrowotnej oraz dobrego wypoczynku w malowniczym otoczeniu Beskidu Śląskiego.

Zakres leczenia

Oferowane świadczenia medyczne obejmują:
• konsultacje kardiologiczne i kardiochirurgiczne
• badania nieinwazyjne: EKG, UKG, Holter, test wysiłkowy
• kontrolę i programowanie stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów

Diagnostykę i terapię z zakresu kardiologii i radiologii inwazyjnej:
• leczenie ostrych stanów wieńcowych na oddziale intensywnej terapii kardiologicznej (zawału serca, niestabilnej choroby wieńcowej)
• koronarografię
• zabiegi angioplastyki wieńcowej z implantacją stentów metalowych i antymitotycznych,
• angiografię tętnic obwodowych z implantacją stentów w leczeniu zwężeń tętnic: szyjnych, podobojczykowych, nerkowych, biodrowych i tętnic kończyn dolnych
• zabiegi aterektomii tętnic obwodowych
• zabiegi walwuloplastyki mitralnej i aortalnej
• zabiegi implantacji stentgraftów w leczeniu tętniaków aorty

Oddział Chirurgii Naczyniowej:
• operacje tętnic szyjnych
• implantację stentgraftów aortalnych,
• zabiegi angioplastyki wieńcowej z implantacją stentów metalowych i antymitotycznych,
• angiografię tętnic obwodowych z implantacją stentów w leczeniu zwężeń tętnic: szyjnych, podobojczykowych, nerkowych, biodrowych i tętnic kończyn dolnych
• operacje pomostowania w odcinku aortalno-biodrowym, aortalno-udowym, udowo-podkolanowym
• operacje tętniaków aorty brzusznej i tętnic biodrowych
• operacja żylaków z safenektomią, operacja żylaków laserem wewnątrznaczyniowym, wycięcie lokalne żylaków, skleroterapia żylaków
• porady konsultacyjne
• badanie CDD obwodowe (różne obszary)

Oddział Elektrofizjologii i Elektrostymulacji:
• implantację stymulatorów serca, kardiowerterów - defibrylatorów i urządzeń do resynchronizacji w niewydolności serca (CRT, CRT-D) oraz ich wymianę
• diagnostykę zaburzeń rytmu serca i ich leczenie: mapowanie arytmii, ablacja migotania i trzepotania przedsionków, ognisk arytmii komorowej oraz dodatkowych dróg przewodzenia w sercu

Pracownia Rezonansu Magnetycznego:
• badanie MR głowy
• badanie MR przysadki mózgowej
• badanie MR oczodołów
• badanie MR piramid kości skroniowej
• badanie MR twarzoczaszki
• badanie MR zatok obocznych nosa
• badanie MR kręgosłupa i rdzenia kręgowego w odcinkach (szyjnym, piersiowym i lędźwiowo-krzyżowym)
• badanie MR układu kostno-stawowego
• badanie MR jamy brzusznej
• badanie MR miednicy małej
• badanie MR naczyń
• badanie MR dróg żółciowych (cholangio MR)

Pracownia Tomografii Komputerowej:
• tomografia komputerowa głowy
• perfuzja TK ośrodkowego układu nerwowego
• tomografia komputerowa twarzoczaszki i szyi
• tomografia komputerowa klatki piersiowej
• tomografia komputerowa jamy brzusznej
• tomografia komputerowa miednicy małej
• badanie szczęki i żuchwy przed i po założeniu implantów zębowych (dentalCT)
• badania pourazowe i ortopedyczne
• angiografia tomografii komputerowej
• angioTK naczyń mózgowych
• angioTK tętnic szyjnych i kręgowych
• angioTK naczyń łuku aorty i aorty piersiowej
• angioTK aorty brzusznej, tętnic trzewnych i nerkowych

ZOBACZ OFEROWANE ŚWIADCZENIA Z PODZIAŁEM NA ODDZIAŁY

Zadaj pytanie | Umów wizytę ⇓
Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca
Wypełnij i wyślij poniższy formularz.
Otrzymasz odpowiedź na Twoje zapytanie lub sprawdzimy dostępne terminy i powiadomimy Cię wkrótce.

Wpisz treść zapytania lub informacje na temat wizyty:
Płeć  
Imię *
Nazwisko *
Wiek  
Kraj i miasto  
Telefon *
E-mail *
Termin wizyty
Rodzaj wizyty


ANTYSPAM * - podaj wynik 2+3 =
Dodaj załączniki:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
* pola obowiązkowe
   
Lokalizacja:
Kredyty i poyczki dla lekarzy OLLIE Szkolenia z Medycyny Estetycznej