Padłeś ofiarą błędu medycznego w sztuce lekarskiej? Zobacz co możesz zrobić!

Błędy w sztuce lekarskiej zdarzają się dość często, a ich konsekwencje mają nieraz ogromny wpływ na dalsze życie pacjentów. Co mogą zrobić ci, którzy stali się ich ofiarami?

Błędy w sztuce lekarskiej - kiedy można o nich mówić?

Definicja „błędu” jest trudna do sprecyzowania, choć każdy z nas doskonale wie, co kryje się za takim określeniem. Błędy w sztuce lekarskiej to błędy popełnione w trakcie leczenia, który wynika z nieuwagi, ignorancji lub też jest skutkiem niezachowania odpowiedniej ostrożności. Błędy takie zazwyczaj zdarzają się w trakcie operacji, jednak nie brak tez przykładów kuracji, w których zastosowano nieodpowiednie leki lub zbyt późno wykonano niezbędne badania. Błędem w sztuce lekarskiej może być też błędnie postawiona diagnoza, która opóźnia podjęcie leczenia lub tez uniemożliwia przeprowadzenie skutecznej terapii. Przykładów związanych z błędem w sztuce lekarskiej mamy przecież sporo, a media wciąż informują nas o nowych tragediach, do których zdecydowanie zbyt często dochodzi w szpitalach oraz w ośrodkach zdrowia.

Błąd medyczny w sztuce lekarskiej

Co mogą zrobić pacjenci?

Grono pacjentów, którzy stracili zdrowie wskutek błędu swego lekarza, wciąż się poszerza. I choć udowodnienie, że lekarz w danym przypadku popełnił błąd, nie jest zadaniem prostym, coraz więcej osób decyduje się na podejmowanie stosownych kroków. Co można zrobić? Po pierwsze – warto skonsultować się z innym lekarzem. Jest to ważna sprawa w przypadku tych osób, które podejrzewają, że ich lekarz postawił błędną diagnozę. Jeśli przypuszczenia pacjenta zostaną potwierdzone przez innego lekarza, można podjąć dalsze kroki. Co zrobić w chwili, gdy zarzucamy naszemu lekarzowi brak kompetencji? Warto porozmawiać z lekarzem, którego mamy zamiar oskarżyć i postarać się zawrzeć z nim ugodę.

Można też złożyć zażalenie do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Rzecznik taki działa przy każdej Izbie Lekarskiej, której zadaniem jest kontrola lekarzy oraz sprawdzanie, czy w odpowiedni sposób wywiązują się oni ze swych obowiązków. Izby Lekarskie mogą się pochwalić m. in. sądami koleżeńskimi oraz komisjami pojednawczymi. Zasiadający w nich eksperci mogą pomóc w rozwiązaniu sporu między lekarzem a pacjentem, mogą też doprowadzić do zawarcia ugody między nimi. Dla obu stron jest to korzystne rozwiązanie, choćby tylko dlatego, że w sytuacji takiej nie trzeba odwiedzać sądu i brać udziału w długim procesie. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej może jednak zrobić znacznie więcej. W chwili, gdy stwierdzona zostanie rażąca niekompetencja lekarza, może on skierować sprawę do Okręgowego Sądu Lekarskiego.

Każdy z nas popełnia błędy. Te, które zdarza się popełnić lekarzom, mają jednak wyjątkowo poważne konsekwencje. Pacjenci, którzy ucierpieli wskutek pomyłki lekarza, mają zatem prawo domagać się odszkodowania i ukarania lekarza, który w nieodpowiedni sposób podszedł do ich terapii.

Kredyty i poyczki dla lekarzy OLLIE Szkolenia z Medycyny Estetycznej