Finansowanie szpitali – jaki rodzaj leasingu wybrać?

Pozyskiwanie sprzętu medycznego poprzez leasing jest jedną z form finansowania szpitali. Istnieją jednak różne rodzaje leasingu i każdy z nich stawia inne warunki dla leasingobiorców. Poznaj je i zobacz, który rodzaj leasingu jest najkorzystniejszym sposobem finansowania aparatury medycznej.

finansowanie szpitali leasing

Dlaczego właściciele placówek medycznych często decydują się na leasing?

Leasing jest opcją na sfinansowanie zakupu środków trwałych, np. kosztownego sprzętu medycznego, bez konieczności ponoszenia jednorazowego, wysokiego kosztu. Leasingowanie, a więc użytkowanie należącego do firmy leasingującej sprzętu za miesięczną opłatę, wymaga jedynie podpisania kontraktu oraz uiszczenia czynszu inicjalnego, czyli własnej wpłaty na początku usługi.

Leasing finansowy – najkorzystniejszy dla leasingobiorcy

Finansowanie szpitali poprzez leasing finansowy jest najkorzystniejszą formą opłacania sprzętu medycznego. Jest tak, ponieważ przy tej formie leasingu istnieje możliwość zastosowania w ratach leasingowych stawki VAT wynoszącej 8%, a także dokonania odpisów amortyzacyjnych do ksiąg rachunkowych.

Dlaczego leasing finansowy?

Finansowanie aparatury medycznej jest możliwe poprzez zastosowanie leasingu operacyjnego oraz finansowego. Jednakże to ta druga możliwość jest wybierana najczęściej przez szpitale i inne placówki medyczne. Dzieje się tak, ponieważ niesie ona ze sobą znacznie więcej korzyści. Przy zakupie sprzętu medycznego w ramach leasingu finansowego istnieje bowiem możliwość:

  • dokonania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu,
  • zaliczenia odsetek od rat leasingu do kosztów uzyskania przychodu.

Druga z wymienionych korzyści przyczynia się do obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Ustal wygodny dla siebie okres umowy

Finansowanie szpitali poprzez leasing finansowy daje możliwość ustalenia dowolnego okresu trwania umowy. Długość umowy leasingowej nie zależy również od zastosowanej stawki amortyzacyjnej środka trwałego. Dużą korzyścią, jaka płynie z tej możliwości, jest dostosowanie wysokości rat oraz okresu spłaty do finansowej zdolności leasingobiorcy.

Dlaczego możesz liczyć na niższą stawkę VAT?

Na mocy przepisów ustawy o podatku VAT oraz podatku akcyzowym, umowa leasingu finansowego nie jest rozumiana jako usługa. Właśnie dlatego na leasingobiorcę nie jest nakładany obowiązek doliczenia podatku VAT w wysokości 23%. Daje to możliwość zastosowania stawki obowiązującej dla sprzętu medycznego, czyli równej 8%.

Jakie są wady leasingu finansowego?

Tak naprawdę jedyną wadą tej metody finansowania szpitali jest naliczanie podatku VAT nie tylko od wartości sprzętu medycznego będącego przedmiotem leasingu, ale również od wartości odsetek.

Kiedy stajesz się właścicielem sprzętu?

Leasingowany sprzęt medyczny staje się własnością leasingobiorcy, kiedy opłacone zostaną wszystkie raty przewidziane w umowie. Kontrakt może przewidywać również inne opłaty, np. czynsz inicjalny czy kwotę wykupu sprzętu. Po uregulowaniu wszystkich należności placówka medyczna staje się pełnoprawnym właścicielem używanej dotychczas aparatury.

Dlaczego nie leasing operacyjny?

W przeciwieństwie do leasingu finansowego leasing operacyjny w świetle przepisów o podatkach VAT jest usługą. Dlatego korzystanie z tej opcji finansowania nakłada obowiązkową stawkę 23% VAT.

Kredyty i poyczki dla lekarzy OLLIE Szkolenia z Medycyny Estetycznej