L4 online - jak działają elektroniczne zwolnienia lekarskie?

Podczas wideokonsultacji lub teleporady lekarz może wystawić L4 online. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ wiele stanów chorobowych często uniemożliwia nam skorzystanie ze stacjonarnej wizyty, przez co niejednokrotnie przynajmniej w pierwszych dniach choroby, aby usprawiedliwić nieobecność w pracy, musieliśmy brać urlop. Jak działa L4 online? Podpowiadamy. 

L4 online elektroniczne zwolnienie lekarskie

Czym jest L4 online?

L4 online to zwolnienie lekarskie, które zostaje wystawione przez specjalistę elektronicznie, po uprzedniej konsultacji z pacjentem. Może być wydane przez każdego lekarza a żeby je otrzymać, nie trzeba wychodzić z domu, aby udać się do przychodni. Wystarczy umówić konsultację online ze specjalistą w formie wideorozmowy lub teleporady. Jeżeli po zapoznaniu się z naszym stanem lekarz uzna, że nie jesteśmy obecnie zdolni do pracy, wówczas wystawi nam zwolnienie. 

Podczas takiego wywiadu lekarz może nas zapytać o dolegliwości, jakie odczuwamy, o nasz stan fizyczny, leki, jakie przyjmujemy, choroby przewlekłe i ewentualne o wyniki dodatkowych badań. Na podstawie zebranych danych decyduje czy potrzebne jest nam L4 online. 

Jak otrzymać L4 online?

Aby otrzymać zwolnienie lekarskie online, należy umówić poradę u specjalisty, pracującego w przychodni, która posiada w swojej ofercie konsultacje w formie online. Następnie w umówionym terminie lekarz zadzwoni do nas i zapyta o wszelkie dolegliwości, przeprowadzając wywiad medyczny. Jeżeli uzna, że nasz stan wymaga zwolnienia, wówczas wystawi taki druk. Kiedy złoży elektroniczny podpis na formularzu E-ZLA, wówczas zostanie ono przesłane do pracodawcy oraz ZUS-u. 

Zalety zwolnień lekarskich online

Do zalet zwolnień lekarskich online można zaliczyć przede wszystkim szybkość otrzymania L4. Często wizyta u stacjonarna u lekarza możliwa jest dopiero za kilka dni, podczas gdy nie jesteśmy w stanie wykonywać naszej pracy i potrzebujemy zwolnienia lekarskiego. W takich sytuacjach niejednokrotnie pacjenci musieli brać urlop. Teraz możliwe jest umówienie konsultacji lekarskiej w formie online nawet tego samego dnia, Dzięki czemu otrzymamy L4 szybko i bez konieczności wykorzystywania swojego urlopu. 

Zaletą zwolnienia lekarskiego online jest możliwość otrzymania zasiłku chorobowego i pielęgnacyjnego, a także 80% wynagrodzenia. Dodatkowo osoba, która przebywa na L4 nie może zostać zwolniona. Należy jednak pamiętać, że nie jest to urlop. Dlatego należy pozostać w miejscu zamieszkania, odpoczywać i przestrzegać zaleceń lekarskich. Jeżeli pracodawca dowie się że symulowaliśmy i L4 otrzymaliśmy, aby wyjechać na wakacje, wówczas zgodnie z przepisami kodeksu pracy możemy zostać zwolnieni.

Kredyty i poyczki dla lekarzy OLLIE Szkolenia z Medycyny Estetycznej