Czy potrzebuję ubezpieczenia podróżnego, skoro mam EKUZ?

Podczas wyjazdów za granicę warto wykupić odpowiednie ubezpieczenie. Polacy mogą też wyrobić kartę EKUZ. Z tego powodu wiele osób zastanawia się, czy kupowanie osobnej polisy ma sens. Jak działa EKUZ? Czy ubezpieczenie turystyczne jest niezbędne?

Ubezpieczenie turysttyczne a karta EKUZ

Jak działa EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli EKUZ, działa w bardzo ograniczonym zakresie. Pozwala ona na korzystanie z pomocy lekarzy pierwszego kontaktu na takich samych zasadach, jak ma to miejsce w Polsce. Taka możliwość przysługuje wszystkim obywatelom Unii Europejskiej na jej terenie. Przed wyjazdem warto więc złożyć wniosek o wyrobienie karty.

Trzeba jednak pamiętać, że EKUZ ma znacznie mniejszy zakres działania niż ubezpieczenie turystyczne. Taką kartę można uzyskać bezpłatnie. EKUZ nie zapewnia pełnej opieki zdrowotnej, a jedynie podstawowe świadczenia. Jeśli więc podczas wyjazdu dojdzie do wypadku i wystąpi konieczność leczenia wyłączonego z usług refundowanych, trzeba będzie pokryć koszty z własnej kieszeni.

Przed jakimkolwiek wyjazdem warto wyrobić EKUZ, jednak trzeba mieć na uwadze, że pokryje ona jedynie refundowane świadczenia w ramach publicznej opieki zdrowotnej. W tym zakresie nie istnieją żadne limity – jeśli więc zachorujesz w trakcie wyjazdu, bez problemu możesz udać się do lekarza pierwszego kontaktu. EKUZ nie pokryje jednak kosztów poważniejszych zabiegów i operacji.

Ubezpieczenie turystyczna a EKUZ

Skoro wiesz już, że karta EKUZ ma dość ograniczone działanie, warto zastanowić się nad korzyściami płynącymi z wykupienia ubezpieczenia turystycznego. Taka polisa pozwala na pokrycie kosztów związanych z ratownictwem, hospitalizacją, a także transportem medycznym do Polski do kwoty ustalonej w umowie. Bardzo często są to dość duże limity, wynoszące nawet kilkadziesiąt tysięcy euro. Niektóre firmy oferują ubezpieczenia turystyczne w dwóch wariantach – podstawowych i rozszerzonym. Po dopłaceniu kilku lub kilkunastu złotych dziennie można cieszyć się znacznie szerszym zakresem obowiązywania polisy, a także zwiększeniem maksymalnej kwoty leczenia pokrywanej przez ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie turystyczne pozwala na pokrycie kosztów leczenia prywatnego. Przed wykupieniem takiego produktu trzeba jednak sprawdzić dokładne zasady jego obowiązywania. W umowach znajdują się bowiem zapisy dotyczące tzw. wyłączeń. Są to wszelkie sytuacje, w razie których ubezpieczenie nie zadziała i konieczne będzie pokrycie kosztów z własnej kieszeni. Polisy oferowane przez poszczególne towarzystwa znacznie się od siebie różnią, dlatego warto dobrze zastanowić się przed wykupieniem danego ubezpieczenia.

Co daje ubezpieczenie turystyczne?

Dobre ubezpieczenie turystyczne zazwyczaj obejmuje takie dodatki, jak:

  • NNW,
  • OC w życiu prywatnym,
  • assistance,
  • ubezpieczenie bagażu.

Jednocześnie pozwala na uzyskanie bezpłatnej pomocy medycznej zarówno na terenie Unii Europejskiej, jak i poza nią. Umożliwia skorzystanie z leczenia prywatnego oraz pokrycie kosztów ratownictwa i transportu do Polski. Takie ubezpieczenie chroni kompleksowo, czego nie można powiedzieć o EKUZ. Przed wyjazdem warto więc zaopatrzyć się w polisę.

Kredyty i poyczki dla lekarzy OLLIE Szkolenia z Medycyny Estetycznej