E-recepta a wykluczanie cyfrowe pacjentów

Wszechobecna elektronika, cyfryzacja wielu dziedzin sprawia, że możemy coś uzyskać szybciej i łatwiej. Podobnie jest w przypadku zagadnień medycznych. Cyfryzacja przyniosła wiele dobrego, w tym wprowadzenie całej historii chorobowej do komputera oraz możliwość wystawiania e-recept. Ale czy na pewno? Sprawdź, czym jest e-recepta i dlaczego mówi się o wykluczeniu cyfrowym pacjentów!

Elektroniczna recepta

E-recepta jest w obiegu od stycznia 2020 roku. Nie od samego początku korzystali z niej wszyscy lekarze, jednak obecnie już prawie wszędzie — lekarze pierwszego kontaktu, jak i lekarze specjaliści — wystawiają e-recepty. 

Czym jest e-recepta?

E-recepta jest formą elektroniczną standardowej recepty papierowej, na której do tej pory bazowali lekarze. E-recepta jest też odniesieniem do elektronicznego zamówienia recepty na leki przy użyciu Internetu. W tym przypadku pacjent składa konkretne zamówienie przy użyciu platformy internetowej, z kolei lekarz po drugiej stronie wystawia receptę za odpowiednią opłatą. 

E-recepta online to świetne rozwiązanie dla pacjentów, którzy otrzymują specjalny kod recepty SMS-em na telefon, jak i korzystne rozwiązanie dla aptek, które pracują szybciej i efektywniej. Mogą z łatwością zamówić leki, można też sprawdzić dostępność konkretnych lekarstw, a także przygotować je do wydania.

E-recepty są nowoczesnym i bardzo wygodnym sposobem wystawiania recept. Ta forma pozwala na znaczne usprawnienie procesu leczenia. 

Jak uzyskać e-receptę?

Najpierw należy odszukać lekarza, który upoważniony jest do wystawiania elektronicznych recept. W Polsce lekarze specjaliści, lekarze rodzinni i lekarze przyjmujący w ramach kontraktów z NFZ mogą wystawiać recepty online. Możesz skontaktować się z lekarzem, który wystawia recepty online przy użyciu specjalnej platformy internetowej bądź aplikacji. 

Niektórzy lekarze mogą korzystać z platform oferowanych przez szpital lub swoją przychodnię, a inni mogą mieć własną platformę. W sytuacji, gdy lekarz nie posiada własnej platformy, może skorzystać z platformy pacjenta. 

Składając zamówienie na e-receptę, trzeba podać swoje dane osobowe oraz należy opisać problem zdrowotny, aby uzyskać receptę online. Lekarz może też zadać dodatkowe pytania, poszerzyć wywiad, a także zlecić przeprowadzenie dodatkowych badań. Zakończenie konsultacji zwykle owocuje wystawioną e-receptą na potrzebne pacjentowi leki. Elektroniczna konsultacja lekarska jest bardzo podobna do wizyt, jakie odbywają się w gabinecie lekarskim.

E-recepta a wykluczenie cyfrowe — o co chodzi?

W części społeczeństwa e-recepta budzi od początku wątpliwości. Najbardziej chodzi tutaj o wykluczenie cyfrowe niektórych pacjentów — głównie osób starszych, seniorów, którzy nie mają dostępu do sieci, do telefonu lub po prostu nie potrafią się tym obsługiwać. O ile senior nie ma bliskich osób w swoim otoczeniu, które zawsze pomogą, o tyle trudnością będzie dla niego wykorzystanie recepty innej, niż papierowa.

 

Bibliografia:

Ewa Borek, Jarosław Greser, Agnieszka Kilijanek-Cieślik, Teresa Perendyk, Artur Pruszko, Anna Sitek, Kinga Wojtaszczyk - E-zdrowie. Czego oczekują pacjenci? (https://mypacjenci.org/wp-content/uploads/2018/08/E_Zdrowie_Raport.pdf

Ewa M. Kwiatkowska - E-recepta a wykluczenie cyfrowe – wokół potrzeby tworzenia rozwiązań prawnych (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1067912)


Kredyty i poyczki dla lekarzy OLLIE Szkolenia z Medycyny Estetycznej