ABC tomografii komputerowej

Precyzja i dokładność tomografii komputerowej pozwala na identyfikację wszelkich zmian w cele i podjęcie odpowiedniego leczenia pacjenta. To dzięki niej można wykryć wszelkie patologiczne zmiany, a samo badanie zajmuje niewiele, bo około pół godziny.

Proste badanie, dokładne wyniki

Badanie nie jest inwazyjne i nie obciąża pacjenta. Nie wymaga także specjalnego przygotowania. Jedynie, co się zaleca, to spożycie ostatniego posiłku 6 godzin przed badaniem. Ta metoda diagnostyki obrazowej jest cały czas udoskonalana tak, aby zaspokoić oczekiwania współczesnej medycyny. Najnowsze urządzenia mogą wykonywać nawet 2 mln projekcji. Oznacza to, że dokładność tomografii komputerowej jest na poziomie mikrometrów. Co więcej, metoda korzysta także z lamp rentgenowskich, które skracają czas badania, a jednocześnie pozwalają na bardziej precyzyjne pomiary.

Z czego składa się tomograf ?

Tomografia komputerowa

Tomograf komputerowy jest podzielony na trzy części. Pierwszą z nich jest stół na którym jest umieszczany pacjent, skaner dzięki, któremu dokonuje się pomiarów oraz konsola za pomocą której steruje się urządzeniem. Tomograf jest wyposażony w intercom, dzięki któremu pacjent jest instruowany w trakcie badania. Kontakt z pacjentem jest niezwykle istotny, ponieważ czasami zdarzają się przypadki ataków lęku czy zasłabnięć, wówczas lekarz może bardzo szybko zainterweniować.

W trakcie badania pacjent musi leżeć nieruchomo. Znajduje się w komorze, w której wykonywane są pomiary. Rejestracja obrazu tkanek odbywa się przez obrotowy ruch lampy rentgenowskiej i detektorów, które wykonują prześwietlenie. Za każdym razem kiedy są emitowane promienie, detektory przesyłają do komputera informacje „pobrane”. Odpowiednia obróbka z użyciem metod matematyki pozwala na zmianę informacji w obraz, który jest interpretowany przez lekarza.

Różne metody jedno badanie

Są różne metody za pomocą których otrzymuje się obraz tkanek. Może być to metoda sumacyjna, iteracyjna czy metoda analityczna. Jest ona najpowszechniejszą stosowaną we wszystkich tomografach komputerowych. Do tej kategorii należy analiza w oparciu o transformatę Fouriera i filtrowana projekcja wsteczna. Ta ostania ostatnia często nazywana w skrócie metodą FBP .W porównaniu z metodą Fouriera nie rozmywa powstałego obrazu.

Dokładność tej metody jest skutkiem zastosowania odwrotnej transformaty Radona, która pozwala na rekonstrukcję trójwymiarowego obiektu na podstawie jednowymiarowych rzutów.

Nawet tomograf może być popularny

Precyzja i dokładność tomografii komputerowej sprawiają, że jest ona najpopularniejszą metodą diagnostyki obrazowej. Uniwersalność tej metody sprawia, że z powodzeniem może być stosowana w każdej dziedzinie medycyny. Szczególne znaczenie ma w diagnostyce mózgowia, nowotworach i tętniakach mózgu. Ponadto dzięki niej można zdiagnozować również wszelkie zmiany kancerogenne w obrębie układu moczowo – płciowego.

Nie mniejsze znaczenie ma także w badaniu jamy brzusznej i miednicy. Jednak przed takim badanem należy przyjąć środki cieniujące dla lepszego kontrastu. W Polsce do tej pory żadna firma nie podjęła się produkcji tomografów komputerowych, jednak na jej terenie istnieją globalne firmy, które specjalizują się w tego rodzaju branży. Największe z nich to Johnson &Johnson Siemens Healthcare czy ANDA Medical, które ciągle udoskonalają technologie stosowane w tomografach komputerowych.

Opracowanie:
Artykuł powstał w konsultacji z siecią Avi Med wykonującą badania z zakresu tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

Kredyty i poyczki dla lekarzy OLLIE Szkolenia z Medycyny Estetycznej