Tomografia komputerowa, a diagnostyka urazów głowy

Urazy głowy są bardzo częstą przyczyną śmierci osób, które uległy różnego rodzaju wypadkom, np. komunikacyjnym. Obrażenia czaszki lub mózgu mogą również doprowadzić do bardzo poważnych kłopotów zdrowotnych, choć początkowo nie muszą dawać znaczących objawów. Nowoczesna medycyna, w tym stosowanie tomografu komputerowego dają szansę na precyzyjną diagnostykę, a także podjęcie skutecznej metody leczenia.

Tomografia komputerowa w diagnostyce urazów głowy

Na urazy czaszki oraz głowy nikt nie jest odporny. Zarówno wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, jak i osób starszych tego rodzaju uszkodzenia są bardzo groźne i mogą zakończyć się śmiercią, ewentualnie nieodwracalnym kalectwem. Biorąc pod uwagę podział wiekowy, mogą występować różne przyczyny urazów głowy. Dzieci i młodzież narażone są na nie w trakcie zabawy, osoby „w sile wieku” mogą ulec wypadkowi w czasie pracy, osoby najstarsze najczęściej doznają obrażeń w wyniku upadków, spowodowanych np. utratą świadomości. Bardzo częstą przyczyną powstawania urazów głowy są wypadki komunikacyjne. Choć pasażerowie aut chronieni są przez poduszki powietrzne i pasy bezpieczeństwa, to piesi nie mają w starciu z rozpędzonym autem praktycznie żadnych szans.

Czym jest uraz głowy i jak powstaje?

Uraz głowy najczęściej określany jest, jako uszczerbek na zdrowiu, poniesiony np. w wyniku wypadku komunikacyjnego. Przebiegać on może z utratą przytomności lub bez niej. Uszkodzenie głowy możemy podzielić na lekkie, średnie oraz ciężkie. Poszczególne rodzaje urazów mogą się charakteryzować takimi cechami, jak:

  • urazy lekkie: otarcia skóry, obrzęki, zasinienie, lekkie krwawienie,
  • urazy średnie: większego rodzaju uszkodzenia skóry, wymagające reakcji lekarza,
  • urazy ciężkie: pęknięcia czaszki, bardzo duża opuchlizna i zasinienie, duże krwawienie.

Do najczęstszego urazu głowy możemy zaliczyć wstrząśnienie mózgu, które objawia się chociażby przejściową utratą przytomności. Często spotyka się również urazy w postaci postrzeleń lub zranień ostrymi i tępymi narzędziami.

Nie ma jednoznacznego mechanizmu powstawania urazów głowy. Każdy organizm jest inny oraz w różnorodny sposób znosi okoliczności wypadku. Wskutek urazu może dojść nie tylko do wyżej opisanych rzeczy, ale również powstania krwotoków oraz krwiaków. Podstawą do ich diagnozowania jest chociażby tomografia komputerowa.

Następstwa krótkoterminowe oraz długoterminowe

Gdy ulegamy mniej lub bardziej poważnemu wypadkowi, konsekwencje w pierwszym okresie nie muszą być poważne. Urazy głowy należą do tych najniebezpieczniejszych, ponieważ najczęściej dają mocniejsze objawy w późniejszym czasie. Podstawą jest więc udanie się do specjalisty, wykonanie odpowiednich badań, np. tomografem komputerowym oraz obserwacja. Do krótkoterminowych następstw możemy zaliczyć:

  • zadrapania, obtarcia, sińce, opuchliznę,
  • nudności i wymioty,
  • ból głowy o różnym nasileniu,
  • zawroty głowy,
  • zaburzenia koncentracji oraz pamięci.

Do długoterminowych następstw możemy zaliczyć wszystkie powyższe dolegliwości, a także powikłania w postaci chociażby niedowładów części ciała, zaburzeń mowy i widzenia, ataksji lub utraty węchu. Lekceważenie występujących objawów oraz zaniechanie leczenia mogą doprowadzić do kalectwa lub śmierci.

Diagnostyka tomografem komputerowym

W przypadku urazów głowy diagnostyka jest ogromnie ważna. Decyzję w sprawie rodzaju badań podejmuje zawsze lekarz po przeprowadzeniu wywiadu medycznego (gdy stan pacjenta na to pozwala). Choć część uszkodzeń można zaobserwować po oględzinach, to najpewniejszą metodą jest wykonania badania tomografii komputerowej. Wykorzystuje się w tym celu chociażby nowoczesny sprzęt dostarczany przez firmę EuroDiagnostic. Celem badania jest wykrycie niewidocznych zmian, które mogą stać się podstawą do późniejszych powikłań.

Dzięki tomografii komputerowej lekarz otrzymuje bardzo dokładny obraz struktury czaszki, mózgu, kręgosłupa oraz innych interesujących go elementów ciała pacjenta. Otrzymane zdjęcie umożliwia szybkie podjęcie decyzji dotyczącej konieczności operacji, leczenia oraz dalszej hospitalizacji..

Warto wspomnieć, że żadne inne badanie nie możliwości, aby tak głęboko zajrzeć w głąb ludzkiego ciała. W przypadku urazów głowy wykonanie badania powoduje, że w znaczący sposób zmniejsza się ryzyko powikłań. Choć pacjent w przypadku cięższego urazu musi pozostać na obserwacji w szpitalu, to jego szansę na powrót do normalnego życia są znacznie większe.

Kredyty i poyczki dla lekarzy OLLIE Szkolenia z Medycyny Estetycznej