Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

EKUZ czyli Europejska Karta Ubezpieczenie Zdrowotnego to podstawowy dokument, który powinna posiadać każda osoba udająca się w podróż do krajów należących do Unii Europejskiej. Kartę tę może wyrobić każdy obywatel Polski, który posiada prawo do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej na podstawie regularnie opłacanych składek. Dotyczy to również osób uczących się, poniżej 26 roku, które podlegają pod ubezpieczenie swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
Europejska Karta Ubezpiecznia Zdrowotnego (EKUZ)

Wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego odbywa się na podstawie złożenia w delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia odpowiedniego wniosku. Stosowny dokument nabyć można bezpośrednio w najbliższym oddziale NFZ lub bezpłatnie pobrać go z oficjalnej strony internetowej Departamentu Współpracy Międzynarodowej - Centrali NFZ (link do strony i dokumenty do pobrania znajdują się tutaj).

Jak złożyć wniosek?

Wypełniony i podpisany dokument złożyć można w sposób dla siebie najwygodniejszy. Proponowanymi rozwiązaniami są między innymi : złożenie wniosku osobiście w delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia, wysłanie go w postaci listu na adres placówki za pośrednictwem dowolnej firmy przesyłkowej, nadanie dokumentu faxem lub w sposób elektroniczny, skanując formularzy i wysyłając na adres skrzynki e-mail. Wyrobienie karty najczęściej odbywa się jeszcze tego samego dnia w którym wniosek o jej przyznanie został złożony. Dodatkowo nabycie dokumentu jest całkowicie bezpłatne dla zainteresowanego.

Co daje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)?

Posiadanie podczas podróży Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego jest o tyle istotne, że dokument ten potwierdza, poza granicami Polski, posiadanie przez Nas prawa do korzystania z opieki medycznie obejmującej leczenie refundowane. Niejednokrotnie udając się na urlop zapominamy o konieczności zadbania o nasze zdrowie. W sytuacji wypadku lub zwykłej konieczności skorzystania z opieki dentysty, z EKUZ jesteśmy na tę ewentualność przygotowani. Należy jednak pamiętać, że w zależności od kraju do którego się udajemy, karta ta jest równie odbierana, albowiem podlegamy wtedy pod zasady ubezpieczenia społecznego obowiązującego właśnie w tym kraju, na identycznych warunkach na jakich przysługuje ona jego obywatelom.

Przykładowo, może się okazać, że w Niemczech jedno z badan koniecznych podczas skorzystania z opieki medycznej jest płatne dodatkowo, ponieważ ubezpieczenie go nie obejmuje. W takiej sytuacji zmuszeni jesteśmy ponieść ten koszty leczenia, które nie zostaną nam zwrócony przez polski Fundusz Zdrowia. Zdarzają się również sytuacje, w których koszty leczenia zobowiązani będziemy ponieść mimo że posiadamy Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Należy wtedy zbierać wszystkie rachunki jakie zobowiązani byliśmy uregulować w celu podjęcia opieki medycznej. Następnie po powrocie do kraju, na podstawie przedstawionych rachunków koszty te zostaną nam zwrócone. Zwrotowi podlegają wszystkie te koszta, które klasyfikują się jako refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Należy tu rozumieć, że nie każdy zabieg podlega refundacji. Dla przykładu, podczas wypadku na stoku narciarskim zaszła konieczność wezwania helikoptera w celu przetransportowania nas do placówki medycznej. Koszt podjętej opieki zostanie nam zwrócony, jednak przedstawiona forma transportu jest zabiegiem nierefundowanym, jego koszt zobowiązani będziemy uregulować z własnych środków.

Dodatkowe ubezpiecznie

Dlatego też równie istotne jest dodatkowe zabezpieczenie swojego zdrowia i zakup ubezpieczenia turystycznego. Aktualnie polis tego rodzaju na rynku jest naprawdę wiele. Podstawowe ubezpieczenie tego rodzaju nabyć można już nawet w niektórych bankach, zaś koszty bywają różne, jednak nie są to na tyle wysokie alby całkowicie rezygnować z jej zakupu. Często właśnie podczas wypadków, kiedy okazuje się, że zobowiązani jesteśmy uregulować większe koszta z własnej kieszeni, kwota wypłacona z polisy pozwala na ich pokrycie.

Planując urlop warto pamiętać o zachowaniu komfortu psychicznego i zadbać o zdrowie nasze i naszych najbliższych, albowiem nie znamy ani dnia ani godziny. Z pozoru spokojne wakacje zakończyć się mogą dolegliwością, której koszty wyleczenia mogą okazać się dla Nas za wysokie. Europejska Karta Ubezpieczenie Zdrowotnego to pierwszy krok do spokojnych wakacji. Wyrobienie jej nie wymaga wiele czasu a okazać się może, że dokument ten uchroni Nas przed nieprzewidzianymi nieprzyjemnościami.

Więcej informacji na ten temat:
Kredyty i poyczki dla lekarzy OLLIE Szkolenia z Medycyny Estetycznej